torsdag 25 oktober 2018

Detektivbyrån - del3

Detta är den tredje och sista delen till Detektivbyrån, ett förslag på introduktion av variabler. Här finns del1 och del2.

Precis som de två första delarna är denna del tvådelad. I den första delen löser klassen uppgifter tillsammans under ledning av läraren och i den andra gör eleverna uppgifterna parvis som stationsuppgifter. I den här tredje delen har de obekantas andel ökat från två till 3-5 och det är inte nödvändigtvis den översta ekvationen (problemet) som skall lösas först.

1. Eleverna löser tillsammans med lärarens handledning tre olika Detektivuppgifter. Den första har tre obekanta, den andra fyra och den tredje fem. I det bifogade materialet finns facit. Detta är materialet Detektivbyrån 3a.
2. Dela in klassen i par. Låt dem parvis går runt och lösa de sex olika uppgifterna. (Det kan löna sig att ha dubbletter av uppgifterna, så att det inte blir trängsel vid någon station.) Det finns tre uppgifter med tre obekanta och tre med fyra. I det bifogade materialet finns svarslappar, som eleverna kan fylla i då de löser uppgiften. För varje uppgift är de obekanta/figurerna ordnade så att den man borde börja med finns överst. Detta bara för att underlätta för eleverna.
3. Låt eleverna ta itu med bokens uppgifter.

Material: Detektivbyrån 3a, Detektivbyrån 3b
Tidsåtgång: 45min

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar