torsdag 11 oktober 2018

Detektivbyrån - del 2

Här kommer fortsättningen på Detektivbyrån - del 1. I denna del har uppgifterna två obekanta!

Alla tre delar i serien har två steg. I det första steget gör hela klassen uppgifterna tillsammans med ledning av läraren som hjälper eleverna att komma på hur man skall resonera. I det andra steget utför eleverna uppgifterna i par eller enskilt.

Detektivbyrån - del 2.
1. Läraren visar i tur och ordning 5 olika uppgifter för klassen (t.ex. med hjälp av dokumentkameran) där nu två delar (term, summa eller differens) av uträkningen är gömd för varje uppgift ("Detektivbyrån 2a"). Använd gärna tio olika, roliga föremål. Alternativt, använd de bilder som finns med i materialet.
2. I andra delen skall uppgifterna placeras runt omkring i klassen med askar, försedda med bild istället för en term, summan eller differensen. Askarna skall förberedas före. Jag har använt tändsticksaskar som jag limmat bilder på och då man vänder på asken står det rätta talet i asken. Sedan går eleverna parvis runt i klassen och löser uppgifter tillsammans. När de kommit fram till vilket tal som står i asken skriver de ner det på det bifogade uppgiftspappret och kontrollerar svaret genom att svänga på askarna. 

Material: Detektivbyrån 2aDetektivbyrån 2b - uppgifterna, Detektivbyrån 2b - askarna, foton av alla
Tidsåtgång: 45min

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar