torsdag 7 december 2017

Legopolynom


Efter att första ha multiplicerat och dividerat potenser med variabel som bas, finns det flera elever som blir lite råddiga då det är dags att börja addera och subtrahera. För att underlätta förståelsen för eleverna har jag skapat två olika laborativa uppgifter - legopolynom och polynomlådor. I legopolynom utgår paret från legobiten 2*2 där en sida har längden x, vilket leder till att biten är x*x=x2 (grrr, man kan inte skriva potenser i detta bloggprogram, men du förstår vad jag menar med x2!) Därefter jämför paret de övriga bitarna med ursprungsbiten och fyller i övningspappret. Man kan även låta eleverna addera olika bitar (beteckna och förenkla).

Material: Påse med legobitar för varje elev, övningspapper
Tidsåtgång: 10min

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar