torsdag 30 november 2017

Jag ser, du hör
För att sjuorna skall få träna begrepp som radie, diameter, tangera, skärningspunkter, parallell etc har jag skapat en övning, som jag kallar "Jag ser, du hör". (Om du använder Pi-serien passar denna övning efter kapitel 2.2).

1. Dela in klassen i par.
2. Placera uppgiftskorten i en hög framför paret så att bildsidan är nedåt och uppgiftsnumret uppåt. Eleverna börjar med uppgift 1 (kopiera upp dem så att 1 är lättast och 15 svårast).
3. Den ena i paret tittar på kortet och förklarar med ord (inga gester!) vad den andra skall rita. Den som förklarar får inte se vad den andra ritar, för då påverkas förklaringarna. Den som förklarar skall försöka få ritaren att skapa en så lika bild, som finns på kortet, som möjligt.
4. Då paret är klart, jämför de bilden som ritats med kortet och sedan byter de roller.

Detta är en väldigt bra övning i förklara tydligt, i att lyssna och att använda rätt terminologi!

Material: Uppgifterna (kopiera upp, klipp ut figurerna och limma på sifferkorten, laminera)
Tidsåtgång: 35min

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar