torsdag 14 december 2017

Polynomlådor

Att träna polynom laborativt kan man göra på flera olika sätt. Här beskriver jag hur man kan göra det med lego och i detta inlägg berättar jag om polynomlådor.


Jag skapade mina polynomlådor av tändsticksaskar. Varje grupp fick först en "startlåda" med en garnstump (tror bomullsgarn fungerar bäst) med längden a, vilket var givet i uppgiften. I samma låda fanns en kartongbit där längden på sidorna var a, samt en kub med sidan a. Elevernas första uppgift var att skriva ett uttryck för kvadratens area samt kubens volym och ett yttryck för lådans innehåll.


Därefter fick eleverna skriva ett uttryck för innehållet i alla övriga lådor. (Jag hade 12 st olika men bättre skulle det vara med åtta olika och två av varje sort så att det inte blir väntande på ledig låda.) Alla lådor innehöll en garnstump, pappbit och kuber - olika i varje låda. Då alla uttryck var skrivna skulle eleverna addera vissa lådors innehåll med varandra och subtrahera andra.

Efteråt funderade vi tillsammans vad allt de fick övning i med denna uppgift: längd, area, volym, skriva polynomuttryck i rätt ordning, att jämföra areor och volymer, synliggjort vad likformiga termer är, varför t.ex. a i kvadrat + a i kvadrat blir två a i kvadrat (varför förblir exponenten oförändrad vid addition och subtraktion) samt parentesers användning (i synnerhet minustecknets inverkan på parentesen efter). Bra övning, med andra ord!

Material: Askar, garn/snöre, kartongbitar, kuber (centikuber), övningspapper
Tidsåtgång: 30minInga kommentarer:

Skicka en kommentar