torsdag 17 augusti 2017

Ringspring med tabeller

Läsåret har kommit igång bra och jag har hunnit träffa alla mina grupper åtminstone en gång redan.
I vår skola har vi fyra olika läsårsteman, varav ett är "Skolan i rörelse". Så precis som i fjol, tänker jag använda material som aktiverar eleverna och som kan användas utomhus.


"Ringspring med tabeller" blev en liten
hjärnuppvärmningsövning för de klasser jag hade första skoldagen.

Ställ eleverna i ring på armlängds avstånd från varandra. I mitten av ringen lägger du en duk med talen 1-10 (dessa utgör den ena faktorn). Varje elev får en lapp med ett tal från 2-9 (elevernas lappar utgör den andra faktorn). Du säger en produkt. De elever, som har produkten "i sin tabell", springer medsols runt alla (på utsidan), springer efter ett varv runt in i mitten och tar tag i den faktor som tillsammans med egna faktorn blir produkten du sade. Puh! Hjälp! Förstod du?

Ett exempel. Om du säger "12" så skall de elever som har 2, 3, 4 och 6 springa runt och vara först med att ta lappen 6, 4, 3 respektive 2. De som varit snabbast och grabbat tag i rätt faktor ritar ett streck i sanden för att hålla kolla på poängen. Efter att du läst upp fem produkter, samlar du in lapparna och delar ut dem pånytt. På detta sätt övar de flera olika tabeller.

Denna övning kan i princip göras med hur stora grupper som helst. Roligast blir det om 2-3 har samma faktor för att få passlig nivå av tävling. Man kan även utveckla den till högre än nians tabell.

Material: Faktorkort och produkter med lösning 
Tidsåtgång: 30min

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar