torsdag 24 augusti 2017

Gummiskott
För att introducera funktioner för eleverna har de gjort laborationen Gummiskott. Jag delade in klassen i grupper på tre elever och som material fick de ett gummiband, en linjal samt ett måttband. Eftersom laborationen kräver mycket utrymme spred vi ut oss i korridorerna i skolan.

Först mätte de gummibandets längd och antecknade det. Sedan satte de igång och sköt iväg sina gummiband och mätte hur långt de flög. De skulle skjuta gummibandet med minst fem olika utdragningslängder och varje utdragning skulle göras tre gånger. (Här diskuterade vi medeltal och orsaken till varför varje mätning skall göras mer än en gång.)

Efter att de utfört sina 15 skott skulle resultatet presenteras som en graf. Det krävde lite funderande att inse att x-axeln anger hur mycket bandet var utdraget och hur långt det flög visas på y-axeln. Att gradera axlarna var inte så lätt... Sedan diskuterade vi resultatet och jämförde graferna med varandra.

Material: Gummiband av olika längd, måttband, linjal, uppgiftspapper
Tidsåtgång: 45min

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar