onsdag 31 maj 2017

Kungastolarna

Förslag på lek att göra sista lektionen inför sommarlovet:

Kungastolarna (eller så kallar jag den, men den har säkert många andra namn) är en övning som tränar minnet, strategiskt tänkande och logik. Leken fungerar bäst på grupper kring 20 personer.

Dela in klassen i två lag (om du råkar ha en klass med lika många flickor som pojkar är det behändigast att ha könsindelade lag). För att man skall se skillnad på vem som hör vilket lag kan man ha olika färgers post-it lappar på deltagarna. Placera stolarna i en ring i rummet med en extra tom stol. Fyra stolar skall placeras med ett litet mellanrum till de övriga så att man tydligt ser vilka stolar som är de fyra kungastolarna. Eleverna sätter sig slumpvis på stolarna, men man måste se till att de fyra kungastolarna består av två från vardera lag och de skall sitta varannan från ena och varannan från andra laget. Skriv namnet på alla elever i gruppen på små lappar. Lapparna viks och delas ut slumpmässigt åt alla elever. Det är viktigt att man inte visar åt någon annan vems namn man har fått. Målet med leken är att få det egna lagets medlemmar att sitta på de fyra kungastolarna.

Lekens gång:
Den som har en tom stol till vänster säger ett namn. Den elev som har det namnet på sin lapp (INTE den som heter det på riktigt) kommer och sätter sig på den tomma stolen. Viktigt: den som sade namnet och den som kom och satte sig byter nu lappar med varandra så att båda får ett nytt namn. Därefter är det hens tur som nu har en tom plats till vänster att säga ett namn - MEN man får inte säga samma namn två gånger i rad, det måste komma ett annat namn emellan. Igen går den med namnet och sätter sig på tomma stolen, de byter lappar och så fortsätter man tills ena laget har lyckats få medlemmar från det egna laget på de fyra kungastolarna. Håll koll att eleverna inte fuskar med tecken eller dylikt för att hjälpa vilket namn som borde sägas!

Material: Stolar, namnlappar
Tidsåtgång: 20-60min

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar