torsdag 2 februari 2017

JA - NEJ nata

Denna övning behöver mycket utrymme. Beroende på vädret kan man göra den i gymnastiksalen (då har man bra nytta av linjerna på golvet) eller utomhus (då kan man dra streck i sand eller spraya linjerna i snön).

Dela in eleverna i två grupper. Ställ dem i två rader två meter ifrån varandra. Visa upp påståendet, låt dem se på det i ca 30 sekunder för att fundera ut vad det är för typ av fyrhörning samt räkna omkretsen och arean. Sedan läser du upp påståendet. Om svaret är JA skall alla springa till höger (från ditt håll sett vänster) och om svaret är NEJ springer alla åt vänster. De som är i den bakre raden skall försöka ta fast de framför och de framför skall försöka komma i bo innan de blir fasttagna. Boet kan vara att röra i en vägg eller springa över en linje. Om man blir fast eller om man sprungit åt fel håll byter man över till det andra laget. Därefter går eleverna tillbaka till startlinjen och du visar följande uppgift. Övningen tar slut då alla är på ett lag.

Det är viktigt att låta eleverna titta på fyrhörningen tillräckligt länge så att alla hinner räkna omkrets och area. Är man för snabb med påståendet blir all fokus på springandet och inte tillräckligt på räknandet.

Jag lade in uppgifterna i en mapp så detta är vad eleverna ser
från sin sida ...
    
... och detta är vad jag ser från mitt håll. 

Material: Uppgifterna 
Tidsåtgång: 30min

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar