tisdag 31 januari 2017

Geobräde 1




Att arbeta med geobräde är roligt. Eleverna kan sitta väldigt länge med sina gummiband och pröva sig fram till olika svar. En glädje att se dem arbeta. Och vilken överraskning jag fick av deras kreativitet!! Jag hade gjort uppgifter som jag, med mitt inskränkta tankesätt, endast hittade några svar till. Men eleverna lät fantasin flöda och hittade oändligt med lösningar!!

Tanken med Geobräde 1 var att se på förhållandet mellan omkrets och area hos fyrhörningar. På övningspappret finns det fyra olika uppgifter som de skall lösa genom att trä gummiband på geobrädet. I de två första uppgifterna är omkretsen given, i den tredje är arean given och i den fjärde basen och höjden. Eftersom jag inte ställde krav på antalet hörn i figuren kom elevernas fantasi fram ordentligt. De lade även märke till att diagonalen i en ruta är längre än sidan. Samtidigt talade vi om begreppen längdenhet och areaenhet. I varje uppgift ritade eleverna av sina figurer på ett "prickpapper" samt skrev in sidornas längder, omkrets och arean. 


Material: Prickpapper, geobräde, gummiband, uppgifter
Tidsåtgång: 45 min (med genomgång)


Inga kommentarer:

Skicka en kommentar