torsdag 19 januari 2017

Analytiska analogier


Analytiska analogier
Detta är en laborativ uppgift i proportionalitet. Man kan låta eleverna lösa dem på valfritt sätt, men jag kommer att uppmana dem att lösa med analogier. (Som du märker har jag inte ännu hunnit testa denna uppgift, men om jag imorgon märker att det är något som inte fungerar uppdaterar jag det hit.)

Jag har delat in uppgifterna i olika svårighetsgrader. Gröna är lättast, gula medel och röda svårast. Två av de röda är dessutom av karaktären "omvänd proportionalitet".


Gröna:
Det finns fyra gröna uppgifter och varje uppgift består av två påsar. Tre är av typen där man får veta hur många av ett föremål det finns i den ena påsen och man skall med hjälp av en våg ta reda på hur många det finns i den andra påsen. Alla påsar är försedda med en lapp med den information som behövs för att lösa uppgiften. Finns det ett öga på lappen får eleverna dessutom kika in i påsen. I påsarna har jag lagt muttrar, skruvar, brickor - material som får köpas i lösvikt. Den fjärde gröna uppgiften består av garnstumpar. Den ena påsen har 5st stumpar vars gemensamma längd blir 67,5cm. Elevernas uppgift är att räkna ut hur många stumpar det finns i den dolda påsen då stumparnas totala längd är 3,1m.


Gula: 
Den ena gula uppgiften går ut på att ta reda på vad godispåsen kostar då man vet att den ena kostar 0,75€. Den andra uppgiften består av två påsar som innehåller ris där eleven skall ta reda på hur mycket ris den andra påsen innehåller då det på lappen står att den ena innehåller 230ml. Även här behövs en våg som hjälpmedel. 

Röda:
Tre av dessa uppgifter skulle egentligen inte behöva något annat än lappen, men jag tror att det är roligare om det finns något "att fingra på" samtidigt som man funderar på uppgiften. Två av uppgifterna är direkt proportionella och de kräver att eleverna tar reda på fakta för att kunna lösa uppgiften. I den ena bör de ta reda på avståndet Pargas-Åbo samt Pargas-Salo och räkna ut körtider. I den andra behöver de ta reda på vad världsrekordet i 100m är (och för jämförelse rekordet på 3000m) och räkna ut hur länge det tar för en 100m-löpare att springa 3000m om han höll  konstant hastighet. 
Den tredje röda uppgiften handlar om grodor som äter sniglar (omvänd proportionalitet) och den fjärde att lägga golv med olika breda plankor (även den omvänd). Plankorna saknas från bilden, men jag har två olika laminatbitar som är 12cm respektive 16cm breda. 

Material: Lapparna
Tidsåtgång: 45min (på en lektion hinner de med ca 5 uppgifter, dvs ej alla)

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar