måndag 12 december 2016

Kolossalt koordinatsystem

Vissa elever minns stoff bättre om de får göra det med kroppen. (Denna övning gynnar även dem med bra synminne.) Med detta som baktanke gjorde vi ett kolossalt koordinatsystem i aulan. Eleverna byggde upp ett koordinatsystem med snöre (2st á 5,5m), små snörstumpar och lappar med -5 till 5. Med dessa mått är koordinaterna 50cm från varandra och det var riktigt passligt. Därefter gick vi upp på "hyllan" ovanför aulan. Jag delade in klassen i par och den ena i paret fick en lapp med koordinater. Eleverna med koordinatlapparna gick ner till aulan och ställde sig på rätt plats i koordinatsystemet. Därefter fick paren uppe på "hyllan" säga vilken koordinat deras par stod på. Och sedan var det den andra elevens tur att gå ner och stå på rätt plats i koordinatsystemet. På detta sätt blir det en övning i att pricka in punkter och i att avläsa punkter.

Material.
Tidsåtgång: 25min
Behövs: Stort utrymme (aula, gymnastiksal)

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar