torsdag 15 december 2016

Sänka bokstäverIgår skrev jag ett inlägg om spelet "Sänka skepp", ett spel med många möjligheter till variation. I denna variant, som jag delar här, kan man även göra på en modersmålslektion. Jag har endast lagt in koordinater i den första kvadranten, d.v.s. koordinaterna går från 0 till 10, vilket gör att detta spel även lämpar sig bättre för lågstadier.

I koordinatsystemet, som innehåller 121 möjliga punkter, har jag placerat 49 bokstäver. Då jag placerade ut bokstäverna försökte jag ta i beaktande vilka som är vanliga i svenskan, men om man vill kan man modifiera detta så att det kan användas i finskan eller i engelskan genom att ändra på bokstäverna.

Spelets gång:
Eleverna säger en koordinat. Motståndaren kollar i sitt koordinatsystem om det finns en bokstav i den sagda koordinaten. Om den är tom säger man "bom" och turen går över till den andra. Men om där finns en bokstav skriver eleven ner bokstaven och får sedan fortsätta att söka bokstäver genom att ange nästa koordinat. Då läraren säger att tiden är slut, förslagsvis efter 15 min, skall eleverna försöka bilda så många ord som möjligt av sina hittade bokstäver. Den elev som kommit på flest ord vinner. Bokstäverna får användas hur många gånger som helst i skilda ord, men inte i samma. T.ex. för att skriva SAMMA måste man ha skjutit på två A:n och två M. Men de är sedan fritt användbara i nästa ord igen.

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar