torsdag 3 november 2016

Tempaus2016På tisdagen hade jag besök av en studerande från Aalto-universitetet eftersom jag hade anmält vårt intresse för Tempaus2016. Detta är informationen vi fick i början av hösten:

Vårt mål är att besöka varje grundskola i Finland i november 2016. Med projektet vill vi visa riktningen för den grundläggande utbildningen och uttrycka vårt stöd för lärare, elever och hela Finlands grundläggande utbildning.

Tempaus-projekten är studenternas sätt att påverka aktuella frågor med glimten i ögat men ändå på allvar. Med gemensamma krafter fäster vi allmänhetens uppmärksamhet vid ett utbrett problem.

Det fanns sex olika kategorier att välja emellan:
1. Vardagens verktygslåda
2. Företagare i farten
3. Synligare stöd
4. Mot framtiden
5. Bildkonst överallt
6. Kids try science

Under måndagen och tisdagen har elever från Aalto-universitetet besökt 1500 skolor i Finland. Temat entrepenörskap (2) och matematiken (1) var de populäraste. Jag valde 1. Vardagens verktygslåda.

Eleverna delades in i grupper på 4-6 per grupp. Därefter delades grupperna på hälften så att varje grupp bestod av två lag. Uppgifterna som eleverna skulle lösa var 42st. Inom samma grupp delades korten mellan de två lagen så att vardera fick 21 uppgifter per lag att lösa. Efter 20 minuter bytte lagen uppgifter med varandra så att man löste de resterande 21 uppgifterna. Därefter var det dags att gå igenom de rätta resultaten.

Här finns uppgifterna för högstadiet. Om du vill ha facit får du be om dem t.ex. i kommentarsfältet, via e-post så kan jag skicka dem.


Inga kommentarer:

Skicka en kommentar