tisdag 29 november 2016

Ringspring med polynom

Eleverna väntar på påståendet.

De elever som har ett polynom som stämmer in på påståendet springer.

Kamp i mitten om vem som får högsta poängkorten. 


Den här övningen blev extra mega lyckad!! Den blev så bra att jag tror den kan kompensera alla motsvarande uppgifter, som eleverna brukar göra skriftligt.

Precis som förra "Ringspring"-övningen ställer sig eleverna på tumasvtånd i ring. I mitten hade jag en upp-och-nervänd caxduk med lappar på. Lapparna var sex stycken, två med poängtal 2 och fyra med poängtal 1. Alla elever fick en lapp med ett polynom. Därefter läste jag upp ett påstående, t.ex. "Alla som har ett polynom med koefficienten 2 skall springa". Då gällde det för eleverna att se på sitt polynom och om påståendet stämde överens med deras polynom sprang de runt hela ringen och tog ett poängkort från mitten. Därefter gick de tillbaka ut i ringen, lyfte upp polynomet så att jag kunde kolla att de sprungit rätt. Denna gång höll jag koll på poängen med en lista (även den finns bifoga i filen). Jag läste upp bara två påståenden och sedan skickade alla sina kort åt vänster. På detta sätt måste de hela tiden fundera ut vad det nya polynomet är för typ av polynom, vad den har för gradtal, koefficient och konstant.

Material.
Tidsåtgång: 30 min

Det var underbart att se hurdan utveckling eleverna gjorde under övningens gång. I början var de osäkra vad som var vad, men ju längre vi höll på desto säkrare blev de på när det var deras tur att springa. De sprang runt för fullt, de taktikerade och kom glada och roskindade in efter avslutad lektion.

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar