tisdag 15 november 2016

Intro till trigonometriTrigonometri är något som väldigt många elever tycker att är svårt. Och jag förstår dem. Själv förstod jag inte vad det hela egentligen innebär förrän jag skulle undervisa trigonometri för första gången. Först då jag skulle planera hur jag skulle förklara det för mina elever fick jag min aha-upplevelse. Tur för mig (och för många elever) klarar man sig bra igenom trigonometrin genom att bara göra enligt modell utan att egentligen förstå varför. Men, som vi alla vet, är det ju bättre att förstå varför och inte bara göra enligt modell. Därför brukar jag inleda trigonometrin med en laborativ uppgift:

Innan jag nämner trigonometri och tangens låter jag eleverna rita flera olika stora trianglar, åtminstone fyra. Trianglarna bör dock vara rätvinkliga och en vinkel skall vara 35 grader. Därefter mäter eleverna kateternas längd och beräknar förhållandet mellan kateterna, dvs dividerar motstående kateten till 35 grader med längden på den närliggande kateten till vinkeln som är 35 grader. (Om de har mätt noga borde alla få förhållandet 0,7.) Nu borde klassen ha över 40 olika stora trianglar men förhållandet är detsamma för alla. Diskutera med klassen varför det är så!? Vad innebär detta?

Material: gradskiva, tabell
Tidsåtgång: 30min

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar