torsdag 3 oktober 2019

Bonden Bosse

0+5

1+4
2+3
3+2

4+1

5+0

Denna övning är ett laborativt sätt att träna talens uppbyggnad, i detta fall talet 5. Dela ut ett staket och fem djur till varje elevpar. Låt sedan eleverna fundera ut på hur många olika sätt djuren kan beta i bonden Bosses två hagar. Därefter skall eleverna skriva ner sina resultat i en tabell/lista. De borde komma till sex olika alternativ. 0+5, 1+4, 2+3, 3+2, 4+1 och 5+0. 

Om man vill utvidga övningen kan man ha flera hagar än två för djuren att beta i samt ha ännu fler djur än fem som är ute och betar.

2+2+1

Material: Djur, staket (staketen inget måste, parets två matteböcker kan fungera som två olika beteshagar)
Tidsåtgång: 20min (med genomgång)

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar