torsdag 19 oktober 2017

%lopp


Vi lärare stöter ibland på frågan "varför måste jag kunna det här?". Men den frågan kommer aldrig när det gäller procent, för eleverna har redan stött på begreppet många gånger och de vet att de kommer att behöva det i framtiden. Att veta att något är viktigt och att sedan förstå det är två helt olika saker. För många är procentberäkningar väldigt svåra, för vissa är det självklart hur man skall göra. Att klara av beräkningar går ganska enkelt att öva genom att räkna många olika uppgifter, men procentuppfattning är svårare att träna. Jag har varierat beräkningarna med laborativa uppgifter för att eleverna skall få träning i både beräkning och uppfattning. (Procent är ett tacksamt kapitel, man kan hitta på nästan vad som helst med det!)

Detta är en övning, som tränar procentuppfattning:

- dela in eleverna i lag på 3-4 per lag

- förse varje lag med ärtpåsar (Jag hade 15 röda och 7 var av vita, gröna och blåa. Det blir dyrt att köpa färdiga, så jag sydde av gamla lakanstyger, köpte billigaste ärtsorten och sedan fick jag hjälp av några elever att fylla påsarna (ADL). Tack Conny + Connys elever! Färdiga påsarna är ca 7cm*5cm stora och totala kostnaden blev under 25€.)

- övningen görs som en stafett, så eleverna behöver inom laget bestämma i vilken ordning de skall springa

- vi gjorde övningen i skolans aula, men det går bra att vara i gymnastiksalen eller utomhus

- placera eleverna, påsarna och hula-hula-ringarna enligt bilden till höger

Läraren står vid ringarna, underlättar kontrollen
av lösningarna.
- läraren läser upp påståendet, gruppen kommer överens hur de skall lösa den (dvs vilken färgs påsar och hur många de skall placera i ringen) och sedan utför de uppgiften som stafett där de springer med påsarna till ringen (jag lät dem kasta, men det visade sig gå fortare och bättre att springa)

- poängtera att man aldrig får föra varken till eller från mer än en påse åt gången!!

- när gruppen anser att de är klara sätter sig alla ner

- poäng enligt: snabbaste laget får 2 poäng, näst snabbast 1 poäng och alla lag som räknat rätt får 1 poäng (max 3p per uppgift, om man löst den korrekt!)

- det finns fler lösningar än de jag har på pappret och skulle någon grupp ha korrekt lösning, men med ett annat antal påsar än jag angivit i facit, lönar det sig för läraren att fixa elevernas antal så att alla startar nästa uppgift med det antal jag har angett. Märk alltså att ringarna inte skall tömmas på påsar mellan varven!

Material: ärtpåsar, hula-hula-ringar, uppgifter
Tidsåtgång: 45min

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar