onsdag 6 september 2017

Programmera en faktorisering

Sjuorna har fått inleda sin programmering i högstadiet med övningen "Programmera en faktorisering". Förkunskaper: eleverna bör vara bekanta med begreppen faktorisering och primtal.


Jag började med att lotta par. Därefter gav jag följande instruktioner.

Jag är en robot, som ni skall programmera. Jag gör precis så som ni säger åt mig. Er uppgift är att få mig att faktorisera ett slumpmässigt valt tal ur denna burk (gör på förhand en burk med olika, slutna lappar) till primtalsfaktorer. Bestäm om ni behöver definiera några parametrar åt mig på förhand (t.ex. primtalen och delbarhet, eller heltal, rest kan vara aktuellt). Gör en så kort kod som möjligt (ingen primtalsfaktor kommer att vara större än 13!). Kom ihåg att jag inte tänker själv, utan bara gör som ni säger åt mig. Ni har 30 minuter på er och sedan ser vi vems kod som fungerar bäst.

Förutom att detta är en övning i programmering är det även en övning i faktorisering, primtal och samarbete. Efteråt är det viktigt att diskutera hur eleverna skulle ha kunnat förbättra sin kod.

Material: Elevernas instruktionspapper
Tidsåtgång: 45min

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar