torsdag 21 september 2017

Procentpripplor

Övningen "Procentpripplor" är ett bra laborativt sätt att inleda procenträkning. Dela in klassen i par. Varje par skall få en uppsättning med pripelplattor (144, 100, 50, 25, 20, 8) och ett övningspapper. Därefter fyller paret i luckorna (procentform, decimalform och bråkform),  som finns på pappret, och besvarar följdfrågorna. Denna övning kan man egentligen utveckla hur mycket som helst och har man möjlighet kan man låta eleverna bygga pripelplattor och skapa egna uppgifter eller formulera fler uppgifter till de befintliga plattorna.


100 pripplor

Hur stor del är den lila pripplan av hela plattan?
Hur stor del av plattan är röd?
Hur stor del av plattan är inte grön?
Hur stor del av plattan är blå?50 pripplor

Hur stor del är den vita pripplan av hela plattan?
Hur stor del av plattan är grön?
Hur stor del av plattan är inte rosa?
Hur stor del av plattan är gul?
Följdfråga: Hur många pripplor borde tas bort för att andelen svarta skall vara 50%?


25 pripplor


Hur stor del är den gröna pripplan av hela plattan?
Hur stor del av plattan är blå?
Hur stor del av plattan är inte rosa?
Hur stor del av plattan är gul?
FöljdfrågaHur många pripplor borde bytas ut mot vita för att andelen vita pripplor skall vara så nära 45% som möjligt?


20 pripplor

Hur stor del är den blåa pripplan av hela plattan?
Hur stor del av plattan är grön?
Hur stor del av plattan är inte gul?
Hur stor del av plattan är röd eller gul?
FöljdfrågaHur många pripplor skall man
ta bort för att andelen gröna skall bli 33%?8 pripplor

Hur stor del är den gula pripplan av hela plattan?
Hur stor del av plattan är svart?
Hur stor del av plattan är inte svart eller vit?
FöljdfrågaHur många svarta pripplor borde man lägga till plattan (utan att ta bort något) för att andelen svarta skall vara så
nära 75% som möjligt?144 pripplor


Hur stor del är en prippla av hela plattan?
Hur stor del av plattan är orange?
Hur stor del av plattan är inte lila?
Hur stor del av plattan är vit?

Tidsåtgång: 45 min
Material: Pripelplattor, övningspapper

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar