fredag 3 mars 2017

Talföljder

Då jag introducerar talföljder brukar jag låta eleverna jobba med tändstickor och mönsterläggning. Så detta är material för ca 35 minuter.

Dela ut en hög med tändstickor per par. Dela även ut färdiga tabeller om du vill spara tid. Låt paren fundera på varje uppgift i ca 5min innan ni går igenom dem tillsammans. Att de fyller i tabellen är viktigt samt att de funderar hur de skriver den allmänna regeln (dvs vad är regeln för det n:te elementet).

Jag brukar inleda med fyra olika tändsticksuppgifter, som alla har dessa instruktioner:

Fortsätt mönstret i äntvå bilder. Därefter, fyll i tabellen:
-Hur många stickor finns det i femte bilden/elementet?
-Hur många stickor finns det i sjätte bilden/elementet?
-Hur många stickor finns det i tionde bilden/elementet?
-Hur många stickor finns det i 35:e bilden/elementet?

-Vilken är regeln?


Inga kommentarer:

Skicka en kommentar