torsdag 22 september 2016

Bråkspel

Det här spelet använder jag när eleverna skall öva räknesättens ordningsföljd i samband med bråkräkning.

Så här går spelet till:

1. Dela in klassen i grupper på 4-5 elever.

2. Varje elev skall ha ett papper att räkna på, t.ex. ett konceptpapper.

3. Varje elev i gruppen väljer ett botten med räknesätten och lottar därefter ut bråk att fylla i tomrummen så att det blir en räkneuppgift.

4. Eleven skriver ner sin uppgift på pappret och skickar sedan pappret vidare till vänster.

5. Nu har varje elev fått en uppgift framför sig och börjar sedan att lösa uppgiften. Varje elev gör endast ett steg och sedan skickas pappret vidare. Dvs efter att en elev skrivit "=" skickas pappret vidare.

6. Så här fortsätter man tills uppgiften är löst. Därefter lottar den, som har fått en löst uppgift framför sig, ut nästa uppgift genom att upprepa punkt 3 och 4.

På detta sätt är alla elever i gruppen med och löser en uppgift. Eleverna märker väldigt fort hur viktigt det är att skriva tydliga mellansteg så att nästa elev skall förstå vad som skall göras till näst.

Tidsåtgång: 45min (men beror på gruppen hur länge de orkar, för de är aktiva hela tiden!)

Material till spelet (bråken hoppar lite beroende på var man öppnar filen, men kopiera den så får du lätt dem på rätt plats)


Inga kommentarer:

Skicka en kommentar