torsdag 10 december 2020

Kapplöpning - Multiplikation


Detta är en övning i multiplikation med tabellerna 1-6. 

Dela in eleverna i grupper på 3-4. Varje grupp skall ha en kapplöpningsbana och två tärningar. Varje elev skall sedan ha tre kapplöpningsdjur av samma färg. Jag har använt bondgårdsdjur för sortering (från Tevella). Spelet inleds med att alla elever placerar ut sina kapplöpare på en siffra. Man lägger en åt gången i tur ordning och på samma siffra får det bara finnas ett djur. Då alla är klara kan kapplöpningen starta. Den som lade den sista löparen kan börja att kasta båda tärningarna. Gruppen räknar tillsammans produkten av tärningarna och den som har en kapplöpare på rätt ruta får flytta sin löpare ett steg framåt. På detta sätt fortsätter det tills någon har kommit i mål. 

Det är bra om man efter spelet tar sig tid att diskutera med eleverna varför vissa tal fattas från kapplöpningsbanan. Man kan även diskutera vilka tal det skulle ha lönat sig att placera sina löpare på. Man kan även spela spelet en gång till då eleverna nu vet vilka tal som är lönsammast. (Skadar inte att få in lite kombinatorik och sannolikhet på detta sätt.) 

Material: Djur, tärningar, spelplan (A3!)

Tidsåtgång: 20min 


Inga kommentarer:

Skicka en kommentar