torsdag 5 mars 2020

Skalbaggen


I samband med att eleverna lär sig att beräkna skalor har jag använt mig av föremålen på bilden som laborativt material. För att räkna ut skalan har de fått följande information:

Dalahästen i Avesta: 13m hög
Påfgelögats vingspann i medeltal: 60mm
Lutande tornet i Pisa: 55m högt
Biljardbollens omkrets: 180mm
Gröna mamban: 3,7m lång
Actionmannen: 2,10m lång
Fotboll: 22cm i diameter
T-Rex: 4m hög

Material: olika figurer
Tidsåtgång: 20min

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar